Tegenslag: asbest bij binnentrap moet worden verwijderd
Verbouwing Weesperzijde
verloopt volgens schema
AMSTERDAM, 17 FEB. 2010 – De verbouwing aan de Weesperzijde verloopt voorspoedig. De zolderetage van Marc van den Broek en Tim Dekkers is geïsoleerd, een nieuwe CV-ketel is geplaatst en de opbouw van de nieuwe badkamer, werkkamer en slaapkamer gaat beginnen. Toch is er tegenslag: in de wanden bij de binnentrap is asbest geconstateerd en dat gevaarlijke materiaal moet worden verwijderd. ‘Een tijdrovende en dure grap’, zegt Tim.
De zolder is ge"isoleerd, de eerste contouren van de badkamer zijn zichtbaar.Aannemer en vriend Eric Korthof zegt tevreden te zijn over de voortgang van de verbouwing. ‘We houden de vaart erin’, stelt hij. In de afgelopen weken zijn Korthof en zijn mannen druk bezig geweest om het houten dak en de muren te isoleren met steenwol.  Het isolatiemateriaal is daarna afgedekt met gipsplaten. ‘De ruimte ziet er fantastisch uit’, reageert de aannemer opgetogen. Hij is al begonnen met het plaatsen van de wanden voor de badkamer, de werkruimte en de slaapkamer.

Asbest
Marc en Tim hebben op aandringen van hun aannemer besloten om de steile en onhandige binnentrap te vervangen door een nieuwe. Maar ongelukkig genoeg zit er rond de oude trap asbest. Dat kankerverwekkende spul moet weg. En dat verwijderen mag alleen volgens strenge milieuvoorschriften. Dit is een tijdrovende en dure operatie.
Dit wordt de nieuwe badkamer.
Aannemer Korthof legt de ingewikkelde procedure uit: ‘Voor aanvang van de werkzaamheden moet er een zogenoemd ‘Asbestinventarisatierapport’ komen. Verder zijn we verplicht om bij de gemeente een vergunning voor de werkzaamheden aan te vragen. Afhankelijk van de risicoklasse moeten de werknemers tijdens het verwijderen en verpakken van het asbest en tijdens schoonmaak van de werkplek speciale werkkleding en adembescherming gebruiken. Er dient verder een ‘drietraps decontaminatie-unit’ aanwezig te zijn, waar men zich na de werkzaamheden ontsmet. Verwijderd asbesthoudend materiaal moet direct dubbel en luchtdicht verpakt worden en moet zijn voorzien van een etiket of opdruk. Bij verwijdering aan de binnenzijde van een bouwwerk dient de ruimte, waar gesaneerd wordt, afgesloten te zijn van de overige ruimten. Na verwijdering en schoonmaak moeten luchtmetingen uitgevoerd worden.’

De plek waar de nieuwe keuken moet komen.Overschrijding budget
Marc en Tim hebben besloten om niet bij de pakken neer te zitten door deze tegenslag. Marc: ‘Het kost inderdaad veel extra geld. Maar nu we eenmaal bezig zijn, is het verstandig om deze klus te klaren. Helaas overschrijden we door deze en andere kosten ons budget, maar we moeten hopen dat we straks in Amsterdam snel werk en inkomen kunnen vinden.’
Ook Tim houdt de moed er in. ‘Het ziet er allemaal mooi uit en Eric doet enorm zijn best om alles op tijd af te hebben. Als het goed gaat, wordt op maandag 22 maart de nieuwe keuken geplaatst. Maar de leverancier, Tulp Keukens, maakt een wat amateuristische indruk, dus ik houd mijn hart vast. ‘

persoonlijk_foto
wijziging op: 29-03-2010