Elke week verschijnt een column over iets dat opvalt in Australië en wat voor een nieuwsgierige Hollander niet goed te begrijpen is. Nederland en Australië lijken natuurlijk op elkaar, maar dat valt bij nader inzien vies tegen. Een ontdekkingstocht door het onbegrijpelijke Down Under. Fair Dinkum! Echt waar!
De inburgeringstest
Moet een immigrant die Australisch staatsburger wil worden, weten wat de nationale bloem is van het land? Wie Australië in 1912 het wapen heeft geschonken? Wie de eerste premier was van het land? Dit soort vragen krijgen aspirant-Australiërs vanaf 1 oktober voorgelegd. Twintig vragen moeten ze beantwoorden. Hebben ze er acht fout, dan gaat het staatsburgerschap niet door.

Dus moeten alle toekomstige Australiërs ijverig studeren op een brochure van 46 bladzijden die de regering heeft geschreven. Alle antwoorden staan erin verstopt. De immigratiedienst heeft 200 vragen opgesteld en daarvan moet elke toekomstige staatsburger er twintig beantwoorden.

Het is hachelijk de geschiedenis van het land samen te vatten in pakweg 10 duizend woorden, wat moet erin en wat hoeft er niet in? Zoiets kan natuurlijk niet goed gaan. Dus is over de folder en de vragen die de Australiërs in spe moeten weten, een fel debat gevoerd. Waarom krijgen de Aborigines maar een paar kolommen tekst, veel minder dat de passage over sport? En waarom is er zoveel aandacht voor de militaire avonturen van de Australiërs over de grenzen?

Bizar is de passage over de verplichting die de houder van een Australisch paspoort heeft. Welke van de volgende drie verantwoordelijkheden heeft elke Australische staatsburger? De migrant kan kiezen uit 1) de eigen nationaliteit opgeven, 2) werken in een diplomatenpost ergens in de wereld of 3) samen met ander Australiërs de Australische manier van leven verdedigen als dat ooit nodig mocht zijn.

De antwoorden 1 en 2 zijn onzin, dus met een beetje logica kom je uit bij 3. Het land verdedigen dus. Alsof er voortdurend krachten werkzaam zijn die Australië zouden willen vernietigen, zeggen de critici. Het boekje is niet meer dan een conservatieve versie op de geschiedenis van het land vol met onnuttige feiten over feestdagen, kleuren van de vlag, kennis die niet noodzakelijk is om te kunnen stemmen tijdens verkiezingen.

Doe de test met twintig voorbeeldvragen en kijk of je Australiër zou kunnen worden en oordeel zelf hoe (on)zinnig de vragen zijn. Meer dan acht fout en helaas, het paspoort zit er dan niet. Er is wel een herkansing.

De goede antwoorden verschijnen als je de cursor op de kangoeroe zet. (Als dit werkt niet in jouw browser, klink dan hier voor de lijst met antwoorden.)

1 In welk jaar is de Federatie Australië gesticht? 1901
2 Op welke dag valt Australia Day? 26 januari
3 Wie was de eerste premier van Australië? Edmund Barton
4 Hoe luidt de eerste regel van het Australische volkslied? Australians, all let us rejoice (Australiërs, laten we ons verheugen)
5 Wat is de nationale bloem van Australië? Golden Wattle (Australische acacia)
6 Hoeveel inwoners telt Australië? 21 miljoen
7 In welke stad is het parlement gehuisvest? Canberra
8 Wie is de vertegenwoordiger van de koningin in Australië? Gouverneur-generaal
9 Hoe worden de leden van het parlement gekozen? Via verkiezingen
10 Wie vertegenwoordigen de leden van het parlement? De inwoners van hun kiesdistrict
11 Wie vormt de nieuwe regering na een nationale verkiezing? De leider van de grootste partij
12   Wat zijn de kleuren in de Australische vlag? Rood, wit en blauw
13 Wie is het hoofd van de Australische regering? De koning of koningin van Groot-Brittannië
14 Wat zijn de drie bestuurslagen in Australië? Federaal, staat, gemeente
15 In welk jaar begon de Europese kolonisatie van Australië? 1788
16 Het plaatsnemen in een jury als daarom wordt verzocht, is een verantwoordelijkheid van het Australische staatsburgerschap, waar of onwaar? Waar
17 In Australië is iedereen vrij om de religie te beoefenen of niet-kerkelijk te zijn, waar of onwaar? Waar
18 Om verkozen te kunnen worden in het landelijke parlement moet je Australisch staatsburger zijn, waar of onwaar? Waar
19 Als Australisch staatsburger heb ik het recht om mijn kind dat in het buiten land is geboren te registreren als Australisch burger, waar of onwaar? Waar
20 Australische burgers van 18 jaar en ouder zijn verplicht om zich te registreren bij de kiescommissie, waar of onwaar? Waar
.
recent_foto
column
fair dinkum
wijziging op: 9-03-2010