Klimaattop in Sydney van zes grote vervuilers
Weinig geld en mooie woorden
op
`blablabla-conferentie'
SYDNEY, 12 JANUARI 2006 - Met wat extra geld en veel mooie beloftes hebben Australië, de Verenigde Staten, Japan, China, India en Zuid-Korea hun tweedaagse topconferentie over klimaatverandering afgesloten. De eerste bijeenkomst van het 'Aziatisch-Pacifische Partnerschap voor Schone Ontwikkeling en Klimaat', de tegenhanger van het Kyoto-verdrag, werd in Sydney gehouden. De deelnemers spraken van een 'groot succes', milieugroepen kwalificeerden de bijeenkomst als een 'blablabla-top'. Mediabureau Onderste-Boven volgde de top voor BNR Nieuwsradio en de Volkskrant.
Minister Downer van Buitenalndse Zaken staat de pers te woord.De zes deelnemende landen aan het nieuwe partnerschap vertegenwoordigen bijna de helft van de wereldbevolking en zijn samen goed voor bijna de helft van de uitstoot van alle schadelijke broeikasgassen. Australië en de Verenigde Staten hebben zich niet bij het Kyoto-verdrag aangesloten, omdat de afspraken  te schadelijk zouden zijn voor de nationale economieën. De landen die Kyoto hebben ondertekend, beloven in 2012 vijf procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

Nieuwe technieken
Zulke afspraken of doelstellingen hebben Australië en de Verenigde Staten niet gemaakt. Australië beloofde de komende vijf jaar 60 miljoen euro extra uit te trekken voor onderzoek naar nieuwe technieken. De Verenigde Staten hebben daar 42 miljoen voor 2007 aan toegevoegd. De zes landen hebben acht werkgroepen opgericht. 'Dit Partnerschap is geen ondermijning van het Kyoto-verdrag, maar een aanvulling', zei de Australische minister van buitenlandse zaken Alexander Downer. `Het is onjuist om te denken dat Kyoto de enige weg is die naar een schoner milieu leidt.'
De zes landen verwachten veel heil en zegen van het bedrijfsleven. In het kielzog van de ministers reisden 120 vertegenwoordigers van de steenkool-, aluminium-, cement- en elektriciteitsindustrie mee. Het bedrijfsleven wordt met subsidies gestimuleerd om nieuwe investeringen in milieuvriendelijke technieken te doen. De Amerikaanse minister van energie, Samuel Bodman, zei in Sydney dat de
captains of industry voldoende gemotiveerd zijn om zich in te zetten. 'Zij hebben ook kinderen die zich zorgen maken om de toekomst van de aarde', verklaarde hij. Op de vraag waarom het bedrijfsleven zich dan niet veel eerder heeft ingespannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, kwam geen antwoord.

De belangstellling van de pers was overweldigend.Teleurstelling
De milieutop in Sydney was volgens de milieubeweging, de oppositie en klimaatdeskundigen een grote teleurstelling. De kritiek was alom dat de zes landen geen vastgelegde reducties hebben gesteld. 'De 60 miljoen euro extra van Australië is een druppel in de oceaan', hekelde de sociaal-democratische oppositie. 'Het wordt hoog tijd dat Australië zich aansluit bij het Kyoto-verdrag.' De milieubeweging sprak van een 'blablabla-conferentie die de belangen van de steenkoolindustrie behartigt'. En sommige klimaatdeskundigen noemden de top 'een verspilling van tijd'.
De conferentie van Sydney was besloten. De milieuorganisaties waren niet welkom als toehoorders en ook een vertegenwoordiger van de EU mocht niet komen, tot verbazing van de EU-woordvoerder in Canberra. Volgens minister Downer was er niets geheimzinnigs aan de onderhandelingen. De EU is in de toekomst misschien welkom als toehoorder, zei hij.

recent_foto
column
fair dinkum
wijziging op: 9-03-2010