Mediabureau vertelt over zichzelf aan Nederlandse gemeenschap in Sydney
Veel geklap en gelach tijdens presentatie van Onderste-Boven
SYDNEY, 27 MAART 2008 - De Nederlandse gemeenschap in Sydney heeft op een bijeenkomst van DutchLink uitgebreid kennis gemaakt met het Mediabureau Onderste-Boven. Marc van den Broek en Tim Dekkers vertelden een uur lang over hun journalistieke werkzaamheden in Australie. Ook lieten zij de 35 aanwezigen onderwerpen zien die zij voor de Nederlandse en Belgische televisie hebben gemaakt. Na afloop waren de reacties enthousiast. 'Eindelijk heb ik een beeld gekregen van hoe jullie werken. Het was enig', zei een toehoorster.
dutchlinkDutchLink, de opvolger van de Nederlands-Australische Kamer van Koophandel in Sydney, organiseert elke maand een lezing over een aansprekend onderwerp. Veelal zijn het onderwerpen uit de sfeer van financiën en zakendoen. De organisatoren willen echter ook andere onderwerpen aan de orde laten komen. Dus deze maand was het Mediabureau Onderste-Boven aan de beurt. Het bureau bepaalt voor een groot deel de beeldvorming over Australie bij de Nederlandse en Belgische tv-kijkers en krantenlezers. Van den Broek en Dekkers wilden laten zien welke problemen zij in de praktijk van alle dag tegenkomen en welke afwegingen zij moeten maken. Ook waren zij benieuwd welke reacties hun onderwerpen zouden oproepen.

Klappen
De twee journalisten lieten onderwerpen zien over het bezoek van premier Balkenende en kroonprins Willem-Alexander aan Australië in 2006, de interventie in de Aboriginal-gemeenschappen, het historische sorry aan de Stolen Generation en de kangoegroejacht. Dekkers nodigde de toehoorders uit zich even in de rol te verplaatsen van journalist en kritische vragen te stellen. Dat lukte aanvankelijk moeilijk, want de aanwezigen hadden de neiging om na elk vertoond filmpje in klappen uit te barsten. 'Kritische journalisten behoren niet te klappen', sprak de verslaggever het publiek vermanend toe.

dutchlinkConsul
In de zaal zaten behalve leden van DutchLink, ook de Nederlandse consul-generaal in Sydney, Margarita Bot, en de nieuwe honorair consul van Belgie, Mieke Leppens. 'Leuk dat deze bijeenkomst de lage landen in Sydney bijeen heeft gebracht', zei Dekkers. Ook Van den Broek was tevreden met de avond. 'Wij horen nooit reacties op ons werk van de mensen hier, dus het was leuk om te
zien hoe de zaal reageerde. Er werd opvallend veel gelachen.' Na afloop van de presentatie veranderde de avond in een gezellig borreluurtje, inclusief Heineken-bier, nootjes en hapjes. 'DutchLink heeft het voortreffelijk georganiseerd', oordeelden Dekkers en Van den Broek. Zij wisten op de avond nog vijf exemplaren van hun stedengids Sydney te verkopen. Tevredenheid ook bij de meeste bezoekers. 'De beste presentatie ooit', riep iemand. 'Dat is natuurlijk overdreven', reageerde Dekkers. 'Maar het is fijn dat de bezoekers zich niet hebben verveeld.
recent_foto
column
fair dinkum
wijziging op: 9-03-2010